Konwa i Ficek zawieszeni!

W przeciągu kilku dniu Polski Związek Kolarski zawiesił już dwóch zawodników – Marka Konwę i Michała Ficka. Powodem był start w imprezach spoza kalendarza PZKol.

Działając na postawie art.1 i art.2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Kolarskiego, Komisja Dyscyplinarna stwierdziła naruszenie przez zawodnika Michała Ficka/Marka Konwę, art. 1.2.019 Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego oraz uchwały Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego – tak brzmi oficjalny komunikat Polskiego Związku Kolarskiego

Przepisy te zabraniają zawodnikom licencjonowanym kat. elita, startu w imprezach spoza kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego. W związku z powyższym Komisja nałożyła na zawodnika Michała Ficka oraz Marka Konwę karę przewidzianą art. 1.2.021 Przepisów Sportowych PZKol to jest 1 miesiąc zawieszenia w prawach zawodnika oraz 100 CHF kary finansowej na rzecz swojej federacji to jest Polskiego Związku Kolarskiego.

Czy faktycznie taki przepis powinien znaleźć się w Przepisach Polskiego Związku Kolarskiego? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami.

Dodaj komentarz