Rowerowe bagażniki na hak wreszcie uwzględnione w prawie

W resorcie infrastruktury i rozwoju trwają prace nad nowymi rozporządzeniami, dzięki którym możliwe będzie wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, umieszczanej następnie na bagażniku do przewozu rowerów, montowanym na samochodowym haku holowniczym. O uregulowanie sprawy korzystania z takich bagażników od dłuższego czasu apelowała branża i spora część rowerzystów.

Obecnie  rowerowe bagażniki na hak można kupić legalnie, ale ich używanie budzi wiele wątpliwości. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, zakazane jest zasłanianie tylnych tablic, a taka sytuacja występuje w przypadku stosowania bagażnika. Równocześnie nie ma prawnej możliwości zaopatrzenia się w dodatkową (trzecią) tablicę rejestracyjną, którą można by umieścić na bagażniku (większość modeli jest do tego przystosowana).

Na potrzebę uregulowania kwestii związanych z takimi bagażnikami uwagę zwracali m.in. przedsiębiorcy. Jak wyjaśnia bowiem Bartłomiej Markiewicz, ekspert polskiej firmy Taurus – specjalizującej się w produkcji i dystrybucji m.in. boxów dachowych oraz innego sprzętu ułatwiającego samochodowy transport, brak odpowiednich przepisów wymusił szukanie innych, „sztucznych” rozwiązań.

W większości krajów europejskich można od dawna wyrobić sobie trzecią tablicę rejestracyjną. W Polsce musimy liczyć na zdroworozsądkowe podejście drogówki albo użyć sposobu. Popularnym rozwiązaniem jest dorobienie tablicy informacyjnej. Dzięki takiej legalnej tablicy numery rejestracyjne będą widoczne, zgodnie z wymogami prawa. Legalność takiego rozwiązania jest jednak zależna od interpretacji” – mówi Bartłomiej Markiewicz.

Co się zmieni?

Problem rozwiązać mają trzy nowe rozporządzenia regulujące przewożenie rowerów za pomocą samochodowych bagażników montowanych na haku holowniczym.

Bagażniki rowerowe są coraz częściej wykorzystywane przez właścicieli pojazdów i rowerów. Celem jest, aby obowiązujący stan prawny realizował potrzeby społeczne użytkowników pojazdów i rowerów” – uzasadnia projektodawca.

Po wejściu w życie nowych regulacji możliwe będzie wydawanie trzeciej tablicy rejestracyjnej. Na wniosek właściciela pojazdu tablicę wyda organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji samochodu. Wnioskowanie ma być możliwe zarówno przy rejestracji pojazdu, jak i w czasie późniejszym (za okazaniem dowodu rejestracyjnego).

Dodatkowa tablica rejestracyjna będzie umieszczana na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. Nie będzie potrzeby określania dodatkowych wymagań, ponieważ będzie ona zgodna z obowiązującym wzorem. Tablica będzie zamawiana przez organ rejestrujący u uprawnionego producenta tablic rejestracyjnych. Do legalizacji tablicy będzie wydawana dodatkowa nalepka legalizacyjna” – tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekty rozporządzeń przeszły już etap konsultacji społecznych, które trwały jednak tylko dwa tygodnie. Krytyczne uwagi – dotyczące potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów – zgłosiło m.in. miasto Poznań.

Uregulowanie sprawy bagażników to krok w dobrym kierunku. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Resort powinien wziąć pod uwagę zgłaszane zastrzeżenia, by prawo było maksymalnie przyjazne dla obywateli. W trakcie konsultacji wskazywano m.in. na kwestię zasad wydawania dodatkowej tablicy – proponowany kształt przepisów warto byłoby zmienić w ten sposób, iż wydanie trzeciej tablicy byłoby możliwe bez konieczności oczekiwania na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Niepotrzebny wydaje się też wymóg złożenia oświadczenia, że otrzymaną tablicę będzie się umieszczało na bagażniku, co do którego właściciel pojazdu posiada prawo dysponowania” – dodaje ekspert firmy Taurus.

Rowerzysta zapłaci, samorząd zarobi

Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 50 proc. opłaty za wydanie tablicy samochodowej. Dodatkowo konieczna ma być zapłata za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych (do zalegalizowania dodatkowej tablicy). Zgodnie z obecnymi wysokościami opłat, koszt wyniesie w sumie 52,5 zł, z czego 40 zł to połowa stawki za wydanie tablicy, a 12,5 zł to koszt nalepek.

Projektodawcy szacują, że w skali roku – biorąc pod uwagę, że w Polsce zarejestrowanych jest ok. 20 mln samochodów – o wydanie dodatkowej tablicy może wnioskować 1 proc. (200 tys.) właścicieli pojazdów. Z tego tytułu samorządy mają uzyskać przychody rzędu ok. 10,5 mln zł rocznie – mniej więcej połowa tej kwoty (5,2 mln zł) stanowić będzie zysk jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie zmian przewidują trzy projekty rozporządzeń (z dnia 16 kwietnia 2015 r.) Ministra Infrastruktury i Rozwoju: – zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów; – zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego; – zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Dodaj komentarz