Śląsk wprowadza wspólną politykę rowerową

Rower nie ma służyć tylko do uprawiania sportu i rekreacji, ale może stać się ważnym środkiem komunikacji w Aglomeracji Górnośląskiej. Tak w skrócie można opisać zapisy porozumienia, które podpisano w siedzibie Województwa Śląskiego.

Władze Śląska chcą, by mieszkańcy częściej używali rowerów w dojeździe do pracy czy szkoły. Pomóc ma w tym tworzenie nowych tras rowerowych, powstanie sieci wypożyczalni rowerów czy też współpraca z miejscowymi kolejami.  Planuje się także przeprowadzenie audytów istniejących traktów rowerowych oraz tras nieczynnych kolei przemysłowych i wałów przeciwpowodziowych pod kątem możliwości poprowadzenia szlaków rowerowych.

Plany te powinny ucieszyć każdego rowerzystę, który jako środek komunikacji wybrał rower. Władzę chcą ułatwić przemieszczanie się rowerem po miastach oraz zwiększyć bezpieczeństwo rowerzysty.

Dodaj komentarz